Titulli Ajet Sinani - Dashuria nje here falet
Ndëgjuar 281
Shkarkuar 1,773
Pëlqyer 1
Publikuar 20/01/2013

Informatat e këngës
Ajet Kuranor:

Allahu i Madhërishëm thotë:

Thuaju (o Muhamed): "Nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu do t'ju dojë dhe t'jua falë gjynahet! Allahu është Falës i Madh dhe Mëshirëplotë". [El-Mu'minun: 57-61]

Hadith

I Dërguari i Allahut, paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të, thoshte: "I tërë ummeti im do të hyjë në Xhennet, përveç atij që nuk pranon". I thanë: "E kush refuzon, o i Dërguar i Allahut"?! I Dërguari tha: "Ai që më bindet mua do të hyjë në xhenet, ndërsa ai që më kundërshton mua, veçse ka refuzuar".

Gjurmë:

Sufjan Eth-Theuriu thoshte: "Fjala nuk pranohet pa vepër, fjala dhe vepra nuk pranohen pa nijet dhe as fjala, vepra dhe nijeti nuk pranohen pa qenë në pajtim me sunnetin e të Dërguarit të Allahut."