Banner

Banner

Reth nesh

Shqip

shkarko.im është motor për kërkimin e këngëve në gjuhen Shqipe, ne i kontrollojm linqet(këngët) dhe i publikojm në shkarko.im.

Burimi i këngëve vjen nga faqet të tjera.

Nëse keni ndonjë ankes apo vërejtje për materialin, kontrolloni se ku është burimi dhe provoni ta kontaktoni administratorin e faqes në të cilën është materiali. Ose mund të na shkruani në faqen tonë në Facebook.

Pasi që ti ndëgjoni këngët, ju lutemi shlyni nga pajisja juaj dhe bleni albumin e këngëtarit/es që ti mbështesim artistët tanë.

English

shkarko.im is a search engine for Albanian songs, we control the links and publish them in shkarko.im.

The source of the songs comes from other sites.

If you have any complaints or remarks on the material, check where the source is and try contacting the administrator of the site where the material is. Or you can write us on our Facebook page.

After you listen to the songs, please delete it from your device and buy the singer's album to support our artists.

Shkarko.me tani me applikacion për Android dhe iOS.

Instalo tani!

Google PlayApple Store

Shkarko.me tani me applikacion për Android dhe iOS.

Instalo tani!

Google PlayApple Store